menu - diensten
contact

Financieel

Wij voeren uw boekhouding en loonadministratie op een transparante en nauwkeurige wijze. Wij denken mee op gebieden van fiscaal voordeligheid en andere kostenbesparende zaken.

Uiteraard kunnen wij uw jaarrekeningen en andere accountantsverklaringen verzorgen.

lees meer...

vrijblijvende offerte

Incasso

Een duidelijke en efficiënte aanpak voor al uw incassozaken. Maatwerk en doeltreffendheid kenmerken onze dienstverlening.

Wij verlenen een dienstverlening dat volledig is afgestemd op uw wensen.

lees meer...

afspraak maken

Juridisch

BVK Adviesgroep is bij uitstek geschikt om ingeschakeld te worden bij juridische problemen met een relatief geringe vermogenswaarde.

Vennootschaps- overeenkomsten, contracten en algemene voorwaarden zijn voorbeelden van diensten die wij voor u kunnen uitvoeren. BVK adviesgroep kenmerkt zich door een brede juridische deskundigheid.

lees meer...

BVK Adviesgroep - Incasso

INCASSO

Ik heb een niet betalende consument

- Verstreken betaaltermijn
- Wettelijke rente voor consumententransacties
- Contractuele rente
- Herinneringen en aanmaningen
- De gang naar de rechter
- Gerechtsdeurwaarder

Deze service is gericht op het incasseren van vorderingen op consumenten. BVK adviesgroep heeft veel ervaring met het incasseren van vorderingen op consumenten en doet dit op doeltreffende, efficiënte en een nauwkeurige wijze.

Zonder enig probleem kunnen grote volumes worden aangeboden en verwerkt. Alle incasso handelingen worden uitgevoerd volgens Rapport Voorwerk II en duidelijke ethische waarden.

De afdeling incasso bestaat uit één afdeling. Onze medewerkers zijn speciaal getraind om zo doeltreffende afhandelingen te realiseren. De medewerkers hebben de beschikking over moderne ontwikkelde computersoftware. Als u een incassozaak uitbesteed wordt er één vaste accountmanager aan u toegewezen.
De accountmanagers houden contacten met onze opdrachtgevers, schuldsanerende instanties en Gerechtsdeurwaarders.

Per opdrachtgever spreken wij een plan van aanpak af. Hierin wordt door u aangegeven wat u precies met de vordering wilt. Vanuit de plan van aanpak worden de doelen getoetst aan de haalbaarheid.

 

Ik heb een niet betalend bedrijf

- Is er sprake van een overeenkomst?
- Verstreken betaaltermijn
- Wettelijke rente voor handelstransacties
- Contractuele rnete
- Herinneringen en aanmaningen
- In gebreke stelling
- Gerechtelijk traject
- Convervatoir en executoriaal beslag

BVK adviesgroep is gespecialiseerd om vorderingen op bedrijven te incasseren. Met name in de zakelijke sector is kennis van de branche en gebruiken een doorslaggevende factor. Eveneens is de juiste toon in de communicatie erg belangrijk en uiteraard staat de relatie tussen u en uw debiteur bij ons voorop. Wij hebben onze handelswijze dusdanig ontwikkeld om de relatie tussen u en uw debiteur te behouden.

 

Ik wil een pre-incasso traject implementeren

- Minnelijke fase
- Redelijkheid en bilijkheid
- Voorbereiding buitengerechtelijk incasso traject
- Klanten behouden

Waarom pre-incasso?
Het op structurele wijze verhogen van de druk (op uw niet betalende debiteuren) door in een vroeg stadium gebruik te maken van de adviesbureau BVK adviesgroep, draagt zorg voor een snellere betaling. Zo blijkt uit eigen interne onderzoek. Door een pre-incasso te implementeren in uw debiteurenbeheer realiseert u een lagere gemiddelde betalingsduur met behoud van uw relatie en realiseert u besparingen op de hoeveelheid aanmaningen omdat u uw eigen invorderingstraject verkort. Dit levert een aantoonbare bijdrage aan de verbetering van uw cashflow, liquiditeit en rendement.

 

Ik wil een bijzondere incassozaak indienen

Neem contact op met de afdeling Risk/Incasso. U wordt in de gelegenheid gesteld om uw verzoek in een persoonlijk gesprek toe te lichten.
Vraag een vrijblijvende offerte aan of bel ons voor een persoonlijk gesprek.

 

Ik heb een brief ontvangen van BVK adviesgroep

Na ontvangst van een aanmaning/brief zijn er verschillende manieren om het openstaande bedrag te betalen. Let wel op! Een betaling in termijnen is alleen in overleg mogelijk. En na overleg met alle gerelateerde bewijzen!

 

 


vorige pagina